Trang chủ cách lưu lại tất cả kết nối đến các trang web, url ..

cách lưu lại tất cả kết nối đến các trang web, url ..

Hỏi và đápDanh mục đơn: Thảo luận chungcách lưu lại tất cả kết nối đến các trang web, url ..
admin đã hỏi 5 năm trước

Tình hình thế này. mình muốn biết app kia kết nối tới đường link nào. mình đã cố dùng charles, fiddler cả rồi cũng ko ra. vì nó kết nối tới https://127.0.1. mình đã cố dùng rawcap để bắt gói tin . nhưng mà nó lại bị mã hóa https :(. Giờ cách cuối cùng là mình chỉ muốn biết cái link nó kết nối tới thôi