Trang chủ Tự Xây Dựng Một Hệ Thống BlockChain Cơ Bản

Tự Xây Dựng Một Hệ Thống BlockChain Cơ Bản

Hỏi và đápDanh mục đơn: ProgrammingTự Xây Dựng Một Hệ Thống BlockChain Cơ Bản
admin đã hỏi 5 năm trước

Hôm nay em xin chia sẻ một bài viết hay  , về  tìm hiểu và tự xây dựng một hệ thống blockchain cơ bản( công nghệ nên tảng tạo nên Bitcion )  bằng Python

Có một cuốn sách  Bitcoin : A peer – to peer Electronic Cash System của Satoshi Nakamoto ( Người tạo ra Bitcoin ) được công bố vào năm 2008 , một người có thể tìm hiểu sâu thêm qua cuốn sách này , Ở dưới bài viết tác giả có để link