Trang chủ An toàn thư điện tử Hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống thư điện tử của...

Hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống thư điện tử của các cơ quan, tổ chức Nhà nước

26480
0

Hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống thư điện tử của các cơ quan, tổ chức Nhà nước theo Công văn số 430/BTTTT-CATTT ngày 09/02/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.