Trang chủ Tin tức - Sự kiện Sẽ đưa nội dung an toàn thông tin vào một số trò...

Sẽ đưa nội dung an toàn thông tin vào một số trò chơi truyền hình có đông người xem

20376
0

Bộ TT&TT vừa được giao chủ trì, phối hợp với VNISA, VTV và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị các nội dung về an toàn thông tin phù hợp, đưa vào một số Chương trình trò chơi truyền hình có đông người xem như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú…

Thông tin nêu trên là một nội dung trong kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT tại phiên họp toàn thể của Ủy ban vào ngày 27/12/2017.

Mục đích của việc đưa các nội dung về an toàn thông tin phù hợp vào một số Chương trình trò chơi truyền hình có đông người xem như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú… là nhằm phổ cập, nâng cao nhận thức xã hội về an toàn thông tin (Ảnh minh họa. Nguồn: Vtv.vn)

Yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì phối hợp cùng Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị các nội dung về an toàn thông tin phù hợp, đưa vào một số Chương trình trò chơi truyền hình có đông người xem như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú… là nhằm mục đích phổ cập, nâng cao nhận thức xã hội về an toàn thông tin.

Cũng trong thông báo kết luận phiên họp toàn thể của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, năm 2017, thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ TT&TT và các bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, bước đầu bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển CNTT, bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vẫn còn một số mặt hạn chế, nhiều nhiệm vụ mới bắt đầu được triển khai, chưa có kết quả cụ thể, ví dụ như: công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế phục vụ đánh giá chỉ số Chính phủ điện tử còn một số bất cập, cần tiếp tục có những giải pháp với từng nhóm chỉ số (dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông, nguồn nhân lực); cơ chế tài chính, việc thuê dịch vụ CNTT chưa được tháo gỡ triệt để, kịp thời, còn nhiều lúng túng; Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm triển khai; tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 tại các bộ, cơ quan nhà nước chưa cao.

Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia còn chậm; đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT, nghiên cứu phát triển các sản phẩm CNTT đặc thù, đào tạo nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa được chú trọng, nhận thức về nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin tại một số cơ quan và trong xã hội còn hạn chế.

Để đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT, nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0; Nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; Bảo đảm an toàn thông tin.

Trong đó, đối với nhiệm vụ nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử, về dịch vụ công trực tuyến, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành; phấn đấu hết năm 2018 tăng gấp đôi số lượng DVCTT mức 3, 4 so với năm 2017 trong đó ưu tiên triển khai các dịch vụ công liên quan đến doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ hoàn thành việc xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa vào sử dụng trong năm 2018, bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về chỉ số hạ tầng viễn thông, Bộ TT&TT được yêu cầu tập trugn phát triển hạ tầng băng rộng 4G, tháo gỡ khó khăn (cước phí, băng tần) trong việc phân bổ tài nguyên viễn thông, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước.

Về chỉ số nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT khẩn trương cung cấp cho UNESCO và các tổ chức quốc tế có liên quan những số liệu cơ bản về giáo dục Việt Nam phục vụ đánh giá chỉ số về nhân lực, thường xuyên cập nhật số liệu trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đối với nhiệm vụ xây dựng các CSDL quốc gia, các bộ, cơ quan liên quan được yêu cầu phải khẩn trương xây dựng các CSDL quốc gia được giao tại Quyết định 714 ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thuê dịch vụ CNTT trong quá trình triển khai, nhất là với các CSDL đi kèm với dịch vụ công (đo đất đai, cấp phép xây dựng).

Bộ TT&TT nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ hành lang pháp lý để chỉ đạo thống nhất việc xây dựng các CSDL quốc gia nền tảng; trên tinh thần kết nối thống nhất với Cổng dịch vụ công quốc gia của Chính phủ để chia sẻ, dùng chung. Bộ Công an tập trung xây dựng CSDL quốc gia về dân cư, gắn với phát triển sản phẩm trọng điểm thẻ căn cước công dân.

Còn với nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin; chủ trì, phối hợp với VNISA, các tổ chức liên quan hoàn thành bộ chỉ số đánh giá an toàn thông tin đối với các bộ, ngành, địa phương, đồng thời đánh giá, công bố kết quả trong năm 2018.

Nguồn “Cục An toàn thông tin”